lördag 12 juli 2008

Vägen till lycka, av L. Ron Hubbard”Det finns inte mycket till glädje i att vara stelt och dystert högtidlig. När en del människor i äldre tider fick det att verka som att man måste leva ett strängt och glädjelöst liv, om man ville vara dygdig, antydde de indirekt att all njutning kom sig av att vara ondsint. Ingenting kan vara längre från sanningen. Glädje och njutning kommer inte från omoral! Det är precis tvärtom! Glädje och njutning uppstår bara i rena hjärtan: De omoraliska lever otroligt tragiska liv, fyllda av lidande och smärta. De mänskliga dygderna har väldigt lite med dysterhet att göra. De är glädjen i själva livet.”
- ur Vägen till Lycka, av L. Ron Hubbard

Sann glädje och lycka är värdefullt.

Om man inte överlever är varken glädje eller lycka möjligt att uppnå.

Att försöka överleva i ett kaotiskt, ohederligt och allmänt omoraliskt samhälle är svårt.

Varje individ eller grupp eftersträvar att från livet uppnå så mycket njutning och frihet från smärta som de kan.

Din egen överlevnad kan hotas av skadliga handlingar som begås av andra i din omgivning.

Din egen lycka kan vändas till tragedi och bedrövelse genom andras ohederlighet och dåliga beteende.

Jag är säker på att du kan komma på tillfällen när detta faktiskt har hänt.

Sådana orätter reducerar ens överlevnad och skadar ens lycka.

Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.

Du känner människor vars lycka eller olycka är viktig för dig.

Du kan med hjälp av den här boken, utan alltför mycket besvär, hjälpa dem att överleva och leva lyckligare.

Även om ingen kan garantera att någon annan kan vara lycklig, kan deras möjligheter till överlevnad och lycka förbättras. Och därigenom även dina.

Det står i din makt att visa vägen till ett mindre farligt och lyckligare liv.

Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. VÄGEN TILL LYCKA® och "Vägen & solen"-designen är varumärken som innehas av och används med tillstånd från L. Ron Hubbard Library.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack for intressant information