måndag 14 juli 2008

Dianetik - Utvecklandet av en vetenskap, av L. Ron Hubbard
"Den optimala datamaskinen är ett ämne som många av oss har studerat.

Man kanske blir en aning förundrad när man först föreställer sig en sådan dator. Men faktum är att maskinen existerar. Det finns miljarder av den i bruk idag, och många, många fler miljarder har tillverkats och använts i det förflutna.

Faktum är att du har en. Vi talar nämligen om det mänskliga sinnet."

- ur Dianetik - Utvecklandet av en vetenskap, av L. Ron Hubbard

Boken skrevs och publicerades ursprungligen i nationella tidskrifter för att sammanfalla med utgivandet av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Här finns L. Ron Hubbards egen berättelse om utvecklingsspåret och den två decennier långa resan fram till upptäckten av det Reaktiva sinnet.

Utvecklandet av en vetenskap är den enda bok som innehåller en beskrivning av:

- Hur den optimala datamaskinen - sinnet - fungerar.
- Hur Ron upptäckte Grundpersonligheten.
- Hur den Dynamiska principen för existensen - ÖVERLEV! - först isolerades.
- Hur felaktiga svar kommer in i sinnet och hålls nere, och ger fler felaktiga svar.
- Hur det verkar finnas demoner i sinnet.
- Hur engram upptäcktes.
- Hur Dianetikens tekniker utvecklades.

Detta är orsaken till att Utvecklandet av en vetenskap är historien om det största äventyret av dem alla - det utforskande som ledde fram till upptäckten av det Reaktiva sinnet och teknologin för att besegra det. Han skrev den så att du skulle få veta.

Bokus.com

Innehåll:

KAPITEL ETT: Den optimala datamaskinen
KAPITEL TVÅ: Att utveckla en vetenskap om sinnet
KAPITEL TRE: Demonerna i sinnet
KAPITEL FYRA: Grundpersonligheten
KAPITEL FEM: Hur sinnet fungerar
KAPITEL SEX: Boven i dramat
KAPITEL SJU: Teknik och tillämpning
Bilaga:
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Ordförklaringar för ord, termer och fraser
- Ämnesregister


Bokus.com

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Inga kommentarer: