tisdag 15 juli 2008

Scientologi - Tankens grunder, av L. Ron Hubbard"Du kanske har fått lära dig att sinnet, anden och livet är något som det är mycket svårt att veta något om. Den första principen i Scientologi är:

Det är möjligt att veta någonting om sinnet, anden och livet."
- ur Scientologi - Tankens grunder, av L. Ron HubbardI tusentals år har människan sökt, funderat och spekulerat över den sanna "meningen med livet". I Scientologi har det sökandet nått sin kulmen - för hemligheten har nu upptäcks.

Detta baseras på precisionsaxiom (självklara sanningar) och de är svaren - svaren som du har letat efter, svaren som fungerar.

Här är alltså den grundläggande boken för Scientologins teori och praktik, med upptäckter som omfattar livets alla aspekter, inklusive:

- Handlingscykeln som avslöjar vad som ligger bakom den kontinuerliga cykeln av skapande, överlevnad och förstörelse - en cykel som verkar oundviklig i livet, men som bara är en skenbarhet.

- Existenstillstånden, som omfattar allt liv och all levnad - och genom vilka man verkligen kan vara.

- De åtta dynamikerna i vilka allt liv är indelat och genom vilka man kan lösa gåtan om sin egen existens.

- Triangeln Affinitet, Verklighet och Kommunikation som avslöjar och förklarar de underliggande principerna för sanna relationer mellan människor.

- Människans delar, den uttömmande beskrivningen av Ande, Sinne och Kropp - deras struktur och inbördes förhållande hos alla individer.

- Den egentliga anledningen som besvarar frågorna om "vad allt handlar om" och som ger de verkliga beståndsdelarna i överlevnad, lycka och själva livet.

- Scientologi-processer som frigör den livskraft som är du.


Och med den här boken kommer du inte bara att "lära dig" - du kommer att upptäcka de här principerna för dig själv. För det här är Scientologi - kunskapen om dig.

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Inga kommentarer: