tisdag 15 juli 2008

Scientologi - En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard
"Vilka är dina mål? Vart är du på väg? Varför är du här? Vad är du?

Scientologin har svaren på dessa frågor, bra svar som är sanna, svar som fungerar för dig.

Ty det som Scientologin handlar om är du."

- ur Scientologi - En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard

Materialet i Scientologi utgör den största kunskapsmängd som någonsin sammanställts om sinnet, anden och livet. Med över hundra böcker och publikationer, tusentals artiklar och essäer, och över 3000 inspelade föreläsningar, omfattar L. Ron Hubbards arbeten praktiskt taget varje aspekt av livet.


Här är således Scientologi - En ny syn på livet, som innehåller ett tidlöst urval av L. Ron Hubbard upptäckter, tagna från hans samlade skrifter, där varje essä representerar en allmän men ändå grundlig översikt av Scientologi tillämpad på en specifik del av tillvaron - och tillsammans erbjuder de en vidsträckt syn på själva livet.

Här finner man svaren på frågor som människan haft under alla tider; här är praktiska svar du hoppades kunna finna någonstans; här finns svar som fungerar.

Ur innehållet:

- Är det möjligt att vara lycklig?
- Personlig integritet
- Människans sökande efter sin själ
- Om våra strävanden efter odödlighet
- De åtta dynamikerna som livet består av
- Triangeln Affinitet, Verklighet och Kommunikation, som ger beståndsdelarna för mänskliga relationer.
- Hur man hanterar förvirring i arbetslivet
- Om äktenskapet
- Hur man umgås med barn
- Vad är storhet?
- Två regler för ett lyckligt liv
- Antisociala och sociala personligheter
- Lagen om tredje part, vilken avslöjar orsaken till en konflikt
- Ärlighet och etik
- Min filosofi - L. Ron Hubbard egen berättelse om vad som motiverade hans livsverk och sökandet efter Scientologi

Här finner man således det väsentliga för livet, verkliga lösningar som fungerar idag; sanningar man ständigt kan konsultera.

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Inga kommentarer: