måndag 7 juli 2008

Dianetik - Hur tanken påverkar kroppen, av L. Ron Hubbard"Dianetiken är ett äventyr. Den är en forskningsresa in i Terra Incognita, det mänskliga sinnet, denna stora och hittills okända värld ett par centimeter innanför våra pannben."
- ur Dianetik - Hur tanken påverkar kroppen, av L. Ron Hubbard

Dianetik innehåller upptäckter som hävdats vara av större betydelse än både hjulet och elden och boken har därför förblivit en bestseller i över 50 år. Och med över 20 miljoner tryckta böcker vilket skapat en rörelse som omfattar 100 länder, är den tveklöst den mest allmänt lästa och inflytelserika bok som någonsin skrivits om det mänskliga sinnet.

Här får man en fullständig beskrivning av det reaktiva sinnets uppbyggnad, denna tidigare okända källa till mardrömmar, oförnuftiga rädslor, upprördhet och osäkerhet som förslavar människan. Denna bok beskriver hur man blir av med det och därigenom uppnår något som människan tidigare bara drömt om: tillståndet clear.

Bland upptäckterna som beskrivs i Dianetik:

- Människans målsättning.

- Existensens dynamiska princip - sammanfattat i ett ord som motiverar alla levande varelser.

- De fyra dynamikerna - de drivkrafter som allt i livet bygger på.

- Det beskrivande överlevnadsdiagrammet - ett diagram som visar ens verkliga potential och hur man uppnår den.

- Upptäckten av det reaktiva sinnet och exakt vad det består av.

- De smärtsamma upplevelserna - engrammen - som finns i det reaktiva sinnet, och som kontrollerar och befaller en person att agera irrationellt, emot hans egna önskningar och målsättningar.

- Prenatala engrams inverkan på en - vad som hände innan man föddes och hur detta påverkat en ända sedan dess.

- Den fullständiga Dianetik-tekniken för hur du hittar och utplånar dessa skadliga erfarenheter, så att de aldrig påverkar dig igen, och avslöjar en person du alltid velat lära känna - dig själv.

Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

Dianetik - Hur tanken påverkar kroppen
Innehållsförteckning:

ÖVERSIKT

INTRODUKTION
- Hur man läser denna bok

BOK ETT: MÄNNISKANS MÅL
- KAPITEL ETT: Dianetikens räckvidd
- KAPITEL TVÅ: Clear
- KAPITEL TRE: Människans mål
- KAPITEL FYRA: De fyra dynamikerna
- KAPITEL FEM: Sammanfattning

BOK TVÅ: DEN ENDA KÄLLAN TILL ALLA OORGANISKA MENTALA OCH ORGANISKA PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR
- KAPITEL ETT: Det analytiska sinnet och standardminnesbankerna
- KAPITEL TVÅ: Det reaktiva sinnet
- KAPITEL TRE: Cellen och organismen
- KAPITEL FYRA: "Demonen"
- KAPITEL FEM: Psykosomatisk sjukdom
- KAPITEL SEX: Emotion och dynamikerna
- KAPITEL SJU: Prenatal erfarenhet och födelsen
- KAPITEL ÅTTA: Aberrationssmitta
- KAPITEL NIO: Key-in av engrammet
- KAPITEL TIO: Förebyggande Dianetik

BOK TRE: TERAPI
- KAPITEL ETT: Sinnets skydd
- KAPITEL TVÅ: Release eller Clear
- KAPITEL TRE: Auditörens roll
- KAPITEL FYRA: Diagnos
- KAPITEL FEM: Återvändande, arkivskötaren och tidsspåret
- KAPITEL SEX: Lagarna för återvändande
- KAPITEL SJU: Emotion och livskraften
- KAPITEL ÅTTA: Några engramtyper
- KAPITEL NIO - DEL ETT: Mekanismer och företeelser i terapin
- KAPITEL NIO - DEL TVÅ: Mekanismer och företeelser i terapin
- KAPITEL TIO: Dianetiken - det förflutna och framtiden

Dianetik-termer
Dianetik på 2000-talet

BILAGA
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Redaktörens ordförklaringar
- Ämnesregister

Skaffa boken här:

Bokus.com

Internetbokhandeln.se

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Inga kommentarer: