söndag 13 juli 2008

Arbetets problem, av L. Ron Hubbard

En arbetare är inte bara en arbetare. En grovarbetare är inte bara en grovarbetare. En kontorist är inte bara en kontorist. De är viktiga pelare som lever och andas och på vilka vår civilisations hela struktur är upprest. De är inte kuggar i en väldig maskin. De är själva maskinen.”
- ur Arbetets problem, av L. Ron Hubbard

Scientologi tillämpad på den del av tillvaron som de flesta människor ägnar merparten av sin tid åt.Arbetets problem innehåller de överordnade principer och lagar som är tillämpliga på alla strävanden, alla problem i arbetet. För de är upptäckter som kastar ljus över kärnpunkten hos dessa problem och som förklarar den sanna strukturen hos själva livet.

De stora framsteg som beskrivs utförligt här inkluderar:


- Förvirringens struktur - och dess botemedel.


- Grundsatsen om det stabila datumet - den mest grundläggande lagen om arbetet, och livet.


- Kontrollens struktur - och hur man får ”dålig kontroll” att bli bra kontroll.


- Strukturen hos livet som spel - och de spelregler som gäller.


- ”Hemligheten” bakom effektivitet.


- De mest grundläggande beståndsdelarna i livet -- Affinitet, Verklighet och Kommunikation.


- Och den absoluta grundorsaken till utmattning, med kraftfulla Scientologi-processer som gör att man återfår ungdomens energi.


Här finns inte bara teknologin för att ge stabilitet arbetsplatsen, utan också de magiska processerna för att återfå själva glädjen hos allt liv. Därför att detta är Scientologi.Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

Innehåll:


KAPITEL ETT: Vad avgör om man får behålla ett arbete?
KAPITEL TVÅ: Hur man handskas med förvirringen i arbetslivet
KAPITEL TRE: Är arbete nödvändigt?
KAPITEL FYRA: Hemligheten bakom effektivitet
KAPITEL FEM: Livet som ett spel
KAPITEL SEX: Affinitet, verklighet och kommunikation
KAPITEL SJU: Utmattning
KAPITEL ÅTTA: Människan som lyckas
Bilaga:
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Ordförklaringar för ord, termer och fraser
- Ämnesregister


Skaffa boken här:

Bokus.com

Internetbokhandeln.se

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Inga kommentarer: