måndag 6 oktober 2008"Dianetiken är ett äventyr. Den är en forskningsresa in i Terra Incognita, det mänskliga sinnet, denna stora och hittills okända värld ett par centimeter innanför våra pannben."
- ur Dianetik - Hur tanken påverkar kroppen, av L. Ron Hubbard

Dianetik innehåller upptäckter som hävdats vara av större betydelse än både hjulet och elden och boken har därför förblivit en bestseller i över 50 år. Och med över 20 miljoner tryckta böcker vilket skapat en rörelse som omfattar 100 länder, är den tveklöst den mest allmänt lästa och inflytelserika bok som någonsin skrivits om det mänskliga sinnet.

Här får man en fullständig beskrivning av det reaktiva sinnets uppbyggnad, denna tidigare okända källa till mardrömmar, oförnuftiga rädslor, upprördhet och osäkerhet som förslavar människan. Denna bok beskriver hur man blir av med det och därigenom uppnår något som människan tidigare bara drömt om: tillståndet clear.

Bland upptäckterna som beskrivs i Dianetik:

- Människans målsättning.

- Existensens dynamiska princip - sammanfattat i ett ord som motiverar alla levande varelser.

- De fyra dynamikerna - de drivkrafter som allt i livet bygger på.

- Det beskrivande överlevnadsdiagrammet - ett diagram som visar ens verkliga potential och hur man uppnår den.

- Upptäckten av det reaktiva sinnet och exakt vad det består av.

- De smärtsamma upplevelserna - engrammen - som finns i det reaktiva sinnet, och som kontrollerar och befaller en person att agera irrationellt, emot hans egna önskningar och målsättningar.

- Prenatala engrams inverkan på en - vad som hände innan man föddes och hur detta påverkat en ända sedan dess.

- Den fullständiga Dianetik-tekniken för hur du hittar och utplånar dessa skadliga erfarenheter, så att de aldrig påverkar dig igen, och avslöjar en person du alltid velat lära känna - dig själv.

Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

Dianetik - Hur tanken påverkar kroppen
Innehållsförteckning:

ÖVERSIKT

INTRODUKTION
- Hur man läser denna bok

BOK ETT: MÄNNISKANS MÅL
- KAPITEL ETT: Dianetikens räckvidd
- KAPITEL TVÅ: Clear
- KAPITEL TRE: Människans mål
- KAPITEL FYRA: De fyra dynamikerna
- KAPITEL FEM: Sammanfattning

BOK TVÅ: DEN ENDA KÄLLAN TILL ALLA OORGANISKA MENTALA OCH ORGANISKA PSYKOSOMATISKA SJUKDOMAR
- KAPITEL ETT: Det analytiska sinnet och standardminnesbankerna
- KAPITEL TVÅ: Det reaktiva sinnet
- KAPITEL TRE: Cellen och organismen
- KAPITEL FYRA: "Demonen"
- KAPITEL FEM: Psykosomatisk sjukdom
- KAPITEL SEX: Emotion och dynamikerna
- KAPITEL SJU: Prenatal erfarenhet och födelsen
- KAPITEL ÅTTA: Aberrationssmitta
- KAPITEL NIO: Key-in av engrammet
- KAPITEL TIO: Förebyggande Dianetik

BOK TRE: TERAPI
- KAPITEL ETT: Sinnets skydd
- KAPITEL TVÅ: Release eller Clear
- KAPITEL TRE: Auditörens roll
- KAPITEL FYRA: Diagnos
- KAPITEL FEM: Återvändande, arkivskötaren och tidsspåret
- KAPITEL SEX: Lagarna för återvändande
- KAPITEL SJU: Emotion och livskraften
- KAPITEL ÅTTA: Några engramtyper
- KAPITEL NIO - DEL ETT: Mekanismer och företeelser i terapin
- KAPITEL NIO - DEL TVÅ: Mekanismer och företeelser i terapin
- KAPITEL TIO: Dianetiken - det förflutna och framtiden

Dianetik-termer
Dianetik på 2000-talet

BILAGA
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Redaktörens ordförklaringar
- Ämnesregister

Skaffa boken här:

Bokus.com

Internetbokhandeln.se

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

tisdag 15 juli 2008

Scientologi - Tankens grunder, av L. Ron Hubbard"Du kanske har fått lära dig att sinnet, anden och livet är något som det är mycket svårt att veta något om. Den första principen i Scientologi är:

Det är möjligt att veta någonting om sinnet, anden och livet."
- ur Scientologi - Tankens grunder, av L. Ron HubbardI tusentals år har människan sökt, funderat och spekulerat över den sanna "meningen med livet". I Scientologi har det sökandet nått sin kulmen - för hemligheten har nu upptäcks.

Detta baseras på precisionsaxiom (självklara sanningar) och de är svaren - svaren som du har letat efter, svaren som fungerar.

Här är alltså den grundläggande boken för Scientologins teori och praktik, med upptäckter som omfattar livets alla aspekter, inklusive:

- Handlingscykeln som avslöjar vad som ligger bakom den kontinuerliga cykeln av skapande, överlevnad och förstörelse - en cykel som verkar oundviklig i livet, men som bara är en skenbarhet.

- Existenstillstånden, som omfattar allt liv och all levnad - och genom vilka man verkligen kan vara.

- De åtta dynamikerna i vilka allt liv är indelat och genom vilka man kan lösa gåtan om sin egen existens.

- Triangeln Affinitet, Verklighet och Kommunikation som avslöjar och förklarar de underliggande principerna för sanna relationer mellan människor.

- Människans delar, den uttömmande beskrivningen av Ande, Sinne och Kropp - deras struktur och inbördes förhållande hos alla individer.

- Den egentliga anledningen som besvarar frågorna om "vad allt handlar om" och som ger de verkliga beståndsdelarna i överlevnad, lycka och själva livet.

- Scientologi-processer som frigör den livskraft som är du.


Och med den här boken kommer du inte bara att "lära dig" - du kommer att upptäcka de här principerna för dig själv. För det här är Scientologi - kunskapen om dig.

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Scientologi - En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard
"Vilka är dina mål? Vart är du på väg? Varför är du här? Vad är du?

Scientologin har svaren på dessa frågor, bra svar som är sanna, svar som fungerar för dig.

Ty det som Scientologin handlar om är du."

- ur Scientologi - En ny syn på livet, av L. Ron Hubbard

Materialet i Scientologi utgör den största kunskapsmängd som någonsin sammanställts om sinnet, anden och livet. Med över hundra böcker och publikationer, tusentals artiklar och essäer, och över 3000 inspelade föreläsningar, omfattar L. Ron Hubbards arbeten praktiskt taget varje aspekt av livet.


Här är således Scientologi - En ny syn på livet, som innehåller ett tidlöst urval av L. Ron Hubbard upptäckter, tagna från hans samlade skrifter, där varje essä representerar en allmän men ändå grundlig översikt av Scientologi tillämpad på en specifik del av tillvaron - och tillsammans erbjuder de en vidsträckt syn på själva livet.

Här finner man svaren på frågor som människan haft under alla tider; här är praktiska svar du hoppades kunna finna någonstans; här finns svar som fungerar.

Ur innehållet:

- Är det möjligt att vara lycklig?
- Personlig integritet
- Människans sökande efter sin själ
- Om våra strävanden efter odödlighet
- De åtta dynamikerna som livet består av
- Triangeln Affinitet, Verklighet och Kommunikation, som ger beståndsdelarna för mänskliga relationer.
- Hur man hanterar förvirring i arbetslivet
- Om äktenskapet
- Hur man umgås med barn
- Vad är storhet?
- Två regler för ett lyckligt liv
- Antisociala och sociala personligheter
- Lagen om tredje part, vilken avslöjar orsaken till en konflikt
- Ärlighet och etik
- Min filosofi - L. Ron Hubbard egen berättelse om vad som motiverade hans livsverk och sökandet efter Scientologi

Här finner man således det väsentliga för livet, verkliga lösningar som fungerar idag; sanningar man ständigt kan konsultera.

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

måndag 14 juli 2008

Dianetik - Utvecklandet av en vetenskap, av L. Ron Hubbard
"Den optimala datamaskinen är ett ämne som många av oss har studerat.

Man kanske blir en aning förundrad när man först föreställer sig en sådan dator. Men faktum är att maskinen existerar. Det finns miljarder av den i bruk idag, och många, många fler miljarder har tillverkats och använts i det förflutna.

Faktum är att du har en. Vi talar nämligen om det mänskliga sinnet."

- ur Dianetik - Utvecklandet av en vetenskap, av L. Ron Hubbard

Boken skrevs och publicerades ursprungligen i nationella tidskrifter för att sammanfalla med utgivandet av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Här finns L. Ron Hubbards egen berättelse om utvecklingsspåret och den två decennier långa resan fram till upptäckten av det Reaktiva sinnet.

Utvecklandet av en vetenskap är den enda bok som innehåller en beskrivning av:

- Hur den optimala datamaskinen - sinnet - fungerar.
- Hur Ron upptäckte Grundpersonligheten.
- Hur den Dynamiska principen för existensen - ÖVERLEV! - först isolerades.
- Hur felaktiga svar kommer in i sinnet och hålls nere, och ger fler felaktiga svar.
- Hur det verkar finnas demoner i sinnet.
- Hur engram upptäcktes.
- Hur Dianetikens tekniker utvecklades.

Detta är orsaken till att Utvecklandet av en vetenskap är historien om det största äventyret av dem alla - det utforskande som ledde fram till upptäckten av det Reaktiva sinnet och teknologin för att besegra det. Han skrev den så att du skulle få veta.

Bokus.com

Innehåll:

KAPITEL ETT: Den optimala datamaskinen
KAPITEL TVÅ: Att utveckla en vetenskap om sinnet
KAPITEL TRE: Demonerna i sinnet
KAPITEL FYRA: Grundpersonligheten
KAPITEL FEM: Hur sinnet fungerar
KAPITEL SEX: Boven i dramat
KAPITEL SJU: Teknik och tillämpning
Bilaga:
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Ordförklaringar för ord, termer och fraser
- Ämnesregister


Bokus.com

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

söndag 13 juli 2008

Arbetets problem, av L. Ron Hubbard

En arbetare är inte bara en arbetare. En grovarbetare är inte bara en grovarbetare. En kontorist är inte bara en kontorist. De är viktiga pelare som lever och andas och på vilka vår civilisations hela struktur är upprest. De är inte kuggar i en väldig maskin. De är själva maskinen.”
- ur Arbetets problem, av L. Ron Hubbard

Scientologi tillämpad på den del av tillvaron som de flesta människor ägnar merparten av sin tid åt.Arbetets problem innehåller de överordnade principer och lagar som är tillämpliga på alla strävanden, alla problem i arbetet. För de är upptäckter som kastar ljus över kärnpunkten hos dessa problem och som förklarar den sanna strukturen hos själva livet.

De stora framsteg som beskrivs utförligt här inkluderar:


- Förvirringens struktur - och dess botemedel.


- Grundsatsen om det stabila datumet - den mest grundläggande lagen om arbetet, och livet.


- Kontrollens struktur - och hur man får ”dålig kontroll” att bli bra kontroll.


- Strukturen hos livet som spel - och de spelregler som gäller.


- ”Hemligheten” bakom effektivitet.


- De mest grundläggande beståndsdelarna i livet -- Affinitet, Verklighet och Kommunikation.


- Och den absoluta grundorsaken till utmattning, med kraftfulla Scientologi-processer som gör att man återfår ungdomens energi.


Här finns inte bara teknologin för att ge stabilitet arbetsplatsen, utan också de magiska processerna för att återfå själva glädjen hos allt liv. Därför att detta är Scientologi.Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

Innehåll:


KAPITEL ETT: Vad avgör om man får behålla ett arbete?
KAPITEL TVÅ: Hur man handskas med förvirringen i arbetslivet
KAPITEL TRE: Är arbete nödvändigt?
KAPITEL FYRA: Hemligheten bakom effektivitet
KAPITEL FEM: Livet som ett spel
KAPITEL SEX: Affinitet, verklighet och kommunikation
KAPITEL SJU: Utmattning
KAPITEL ÅTTA: Människan som lyckas
Bilaga:
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Ordförklaringar för ord, termer och fraser
- Ämnesregister


Skaffa boken här:

Bokus.com

Internetbokhandeln.se

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

lördag 12 juli 2008

Vägen till lycka, av L. Ron Hubbard”Det finns inte mycket till glädje i att vara stelt och dystert högtidlig. När en del människor i äldre tider fick det att verka som att man måste leva ett strängt och glädjelöst liv, om man ville vara dygdig, antydde de indirekt att all njutning kom sig av att vara ondsint. Ingenting kan vara längre från sanningen. Glädje och njutning kommer inte från omoral! Det är precis tvärtom! Glädje och njutning uppstår bara i rena hjärtan: De omoraliska lever otroligt tragiska liv, fyllda av lidande och smärta. De mänskliga dygderna har väldigt lite med dysterhet att göra. De är glädjen i själva livet.”
- ur Vägen till Lycka, av L. Ron Hubbard

Sann glädje och lycka är värdefullt.

Om man inte överlever är varken glädje eller lycka möjligt att uppnå.

Att försöka överleva i ett kaotiskt, ohederligt och allmänt omoraliskt samhälle är svårt.

Varje individ eller grupp eftersträvar att från livet uppnå så mycket njutning och frihet från smärta som de kan.

Din egen överlevnad kan hotas av skadliga handlingar som begås av andra i din omgivning.

Din egen lycka kan vändas till tragedi och bedrövelse genom andras ohederlighet och dåliga beteende.

Jag är säker på att du kan komma på tillfällen när detta faktiskt har hänt.

Sådana orätter reducerar ens överlevnad och skadar ens lycka.

Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.

Du känner människor vars lycka eller olycka är viktig för dig.

Du kan med hjälp av den här boken, utan alltför mycket besvär, hjälpa dem att överleva och leva lyckligare.

Även om ingen kan garantera att någon annan kan vara lycklig, kan deras möjligheter till överlevnad och lycka förbättras. Och därigenom även dina.

Det står i din makt att visa vägen till ett mindre farligt och lyckligare liv.

Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. VÄGEN TILL LYCKA® och "Vägen & solen"-designen är varumärken som innehas av och används med tillstånd från L. Ron Hubbard Library.

tisdag 8 juli 2008

Självanalys, av L. Ron HubbardSjälvanalys kommer att ledsaga dig i det mest intressanta äventyret i ditt liv. Äventyret om dig.

"Hur effektiv är du? Vilka potentialer har du? Hur mycket kan du förbättras? Ja, i grunden har du goda avsikter gentemot dig själv och dina medmänniskor. Även om de ibland överskuggas av dålig erfarenhet som är allt annat än blek, är dina potentialer i grunden mycket bättre än någon någonsin tillåtit dig att tro.”
- ur Självanalys, av L Ron HubbardKänner du verkligen dig själv?

Nu kan du det med Självanalys. Denna bok tar dig genom ditt förflutna, genom dina inneboende förmågor, ditt liv. Först med en serie självundersökningar och genom att använda en speciell version av Hubbard-tabellen för bedömning av människan, kartlägger du dig själv på Tonskalan. Genom att sedan tillämpa en serie lätta men ändå kraftfulla processer, ger du dig in på ett stort äventyr i att upptäcka dig själv.

Den här boken innehåller dessutom omfattande principer som kan nå vilket fall som helst, från det lägsta till det högsta, inklusive auditeringstekniker som är så effektiva att Ron refererade till dem gång på gång genom alla de följande åren av forskning, då han forskade i de högsta tillstånden.

Sammanfattningsvis, så höjer den här boken inte bara en person på Tonskalan utan kan även ta ut en person ur nästan vad som helst. Den inkluderar:

- Lagarna om överlevnad och överflöd

- Den mest omfattande beskrivningen av medvetenhet.

- Våra försök att uppnå odödlighet och dess förhållande till materia, energi, rum och tid.

- Essäer som beskriver vitt skilda upptäckter, inklusive tid, att komma ihåg, att glömma, inbillning, valenser och särskilda auditeringslistor för varje.

- Och utöver alla dessa upptäckter finns där dessutom självprocessinglistor som ger väldigt kraftfull auditering och som kan användas var som helst och när som helst - som avtäcker den värld som verkligen är du.

Livets barriärer är egentligen bara skuggor. Lär känna dig själv, inte bara en skugga av dig själv. Självanalys visar dig hur.

Skaffa boken här:

Bokus.com

Internetbokhandeln.se

Självanalys, av L. Ron Hubbard
Innehållsförteckning:

Introduktion

KAPITEL ETT: Om att lära känna oss själva
KAPITEL TVÅ: Om lagarna för överlevnad och överflöd
KAPITEL TRE: Om medvetandets död
KAPITEL FYRA: Om vår strävan efter odödlighet
KAPITEL FEM: Om att höja vår medvetandenivå
KAPITEL SEX: Om att höja vår livs- och beteendenivå
KAPITEL SJU: Hubbard-tabellen för bedömning av människan
KAPITEL ÅTTA: Tonskaletester
KAPITEL NIO: Hur man använder skivan
KAPITEL TIO: Processingavsnitt
- Lista 1: Händelser av allmän typ
- Lista 2: Tidsorientering
- Lista 3: Orientering av sinnen
- Lista 4: Du och det fysiska universum
- Lista 5: Hjälpmedel för att minnas
- Lista 6: Ett avsnitt om glömska
- Lista 7: Överlevnadsfaktorer
- Lista 8: Fantasi
- Lista 9: Valenser
- Lista 10: Avbrott
- Lista 11: Invalideringsavsnitt
- Lista 12: Elementen
- Särskilda sessionslistor:
- - Om det gjorde dig illa till mods att återkalla en viss sak
- - Lista att användas vid sessionens slut

BILAGA
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Redaktörens ordförklaringar för ord, termer & fraser
- Ämnesregister

Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas