tisdag 8 juli 2008

Självanalys, av L. Ron HubbardSjälvanalys kommer att ledsaga dig i det mest intressanta äventyret i ditt liv. Äventyret om dig.

"Hur effektiv är du? Vilka potentialer har du? Hur mycket kan du förbättras? Ja, i grunden har du goda avsikter gentemot dig själv och dina medmänniskor. Även om de ibland överskuggas av dålig erfarenhet som är allt annat än blek, är dina potentialer i grunden mycket bättre än någon någonsin tillåtit dig att tro.”
- ur Självanalys, av L Ron HubbardKänner du verkligen dig själv?

Nu kan du det med Självanalys. Denna bok tar dig genom ditt förflutna, genom dina inneboende förmågor, ditt liv. Först med en serie självundersökningar och genom att använda en speciell version av Hubbard-tabellen för bedömning av människan, kartlägger du dig själv på Tonskalan. Genom att sedan tillämpa en serie lätta men ändå kraftfulla processer, ger du dig in på ett stort äventyr i att upptäcka dig själv.

Den här boken innehåller dessutom omfattande principer som kan nå vilket fall som helst, från det lägsta till det högsta, inklusive auditeringstekniker som är så effektiva att Ron refererade till dem gång på gång genom alla de följande åren av forskning, då han forskade i de högsta tillstånden.

Sammanfattningsvis, så höjer den här boken inte bara en person på Tonskalan utan kan även ta ut en person ur nästan vad som helst. Den inkluderar:

- Lagarna om överlevnad och överflöd

- Den mest omfattande beskrivningen av medvetenhet.

- Våra försök att uppnå odödlighet och dess förhållande till materia, energi, rum och tid.

- Essäer som beskriver vitt skilda upptäckter, inklusive tid, att komma ihåg, att glömma, inbillning, valenser och särskilda auditeringslistor för varje.

- Och utöver alla dessa upptäckter finns där dessutom självprocessinglistor som ger väldigt kraftfull auditering och som kan användas var som helst och när som helst - som avtäcker den värld som verkligen är du.

Livets barriärer är egentligen bara skuggor. Lär känna dig själv, inte bara en skugga av dig själv. Självanalys visar dig hur.

Skaffa boken här:

Bokus.com

Internetbokhandeln.se

Självanalys, av L. Ron Hubbard
Innehållsförteckning:

Introduktion

KAPITEL ETT: Om att lära känna oss själva
KAPITEL TVÅ: Om lagarna för överlevnad och överflöd
KAPITEL TRE: Om medvetandets död
KAPITEL FYRA: Om vår strävan efter odödlighet
KAPITEL FEM: Om att höja vår medvetandenivå
KAPITEL SEX: Om att höja vår livs- och beteendenivå
KAPITEL SJU: Hubbard-tabellen för bedömning av människan
KAPITEL ÅTTA: Tonskaletester
KAPITEL NIO: Hur man använder skivan
KAPITEL TIO: Processingavsnitt
- Lista 1: Händelser av allmän typ
- Lista 2: Tidsorientering
- Lista 3: Orientering av sinnen
- Lista 4: Du och det fysiska universum
- Lista 5: Hjälpmedel för att minnas
- Lista 6: Ett avsnitt om glömska
- Lista 7: Överlevnadsfaktorer
- Lista 8: Fantasi
- Lista 9: Valenser
- Lista 10: Avbrott
- Lista 11: Invalideringsavsnitt
- Lista 12: Elementen
- Särskilda sessionslistor:
- - Om det gjorde dig illa till mods att återkalla en viss sak
- - Lista att användas vid sessionens slut

BILAGA
- Ytterligare studier
- Guide till materialet
- Adresser
- Redaktörens ordförklaringar för ord, termer & fraser
- Ämnesregister

Skaffa boken här:

Internetbokhandeln.se

Bokus.com

________________________________________
Copyright 2008 Ny Nivå. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. Dianetik®, Scientologi® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Keywords: Scientologi-kyrkan Scientologerna Scientologer Scientolog Scientologernas Dianetik L. Ron Hubbard LRH --- Misspellings: Scientologikyrkan Scientologkyrkan Scientolog-kyrkan Scientologykyrkan Scientology-kyrkan Sceintologikyrkan Sceintologi-kyrkan Sceintologkyrkan Sceintolog-kyrkan Sceintologykyrkan Sceintology-kyrkan Sceintologerna Sceintologer Sceintolog Sceintologernas Sientologikyrkan Sientologi-kyrkan Sientologkyrkan Sientolog-kyrkan Sientologykyrkan Sientology-kyrkan Sientologerna Sientologer Sientolog Sientologernas Seintologikyrkan Seintologi-kyrkan Seintologkyrkan Seintolog-kyrkan Seintologykyrkan Seintology-kyrkan Seintologerna Seintologer Seintolog Seintologernas

Inga kommentarer: